Bahrain

Exchange rates of Saudi Riyal in Bahraini Dinar on 27/09/2022


1 SAR = 0.1003 BHD
0.0000% (0.0000)

Saudi Riyal variations

0.1003
0.0000 | 0.0000%
0.1003
0.0000 | 0.0000%
0.1004
-0.0001 | -0.0996%
0.1005
-0.0002 | -0.1990%