Bahrain

Exchange rates of Saudi Riyal in Bahraini Dinar on 03/10/2022


1 SAR = 0.1004 BHD
0.0000% (0.0000)

Saudi Riyal variations

0.1004
0.0000 | 0.0000%
0.1003
+0.0001 | +0.0997%
0.1003
+0.0001 | +0.0997%
0.1004
0.0000 | 0.0000%