Bahrain

Exchange rates of Egyptian Pound in Bahraini Dinar on 03/10/2022


1 EGP = 0.0193 BHD
0.0000% (0.0000)

Egyptian Pound variations

0.0193
0.0000 | 0.0000%
0.0192
+0.0001 | +0.5208%
0.0196
-0.0003 | -1.5306%
0.0240
-0.0047 | -19.5833%